Në menaxhim projekte ju mësojnë të gjitha ato proceset që të arrish deri tek produkti fillestar. Ngjashëm edhe me filmat si projekte, e skenarit si projekte në më vete, kanë një vijë, trajektore, të cilën duhet ta ndjekësh. Është një Continue reading