Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
toy story 4
Filma

Toy Story 4 (2019) – Recensim

Nëntë vite vonesë ndërmjet dy vazhdimeve është pak e tepërt! Por, sa herë që shoh ‘Toy Story’ më bën më shumë nostalgjik për lodrat e fëmijërisë, e më shumë ‘të çuditshëm’ me lodrat e tashme! Si çdo herë, edhe tashti (më shumë se më parë me gjasë), skenaristët arrijnë t’u japin jetë lodrave në botën …