Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Trumbo (2015) – Recensim

‘Trumbo’ mbetet një film, një projekt që sfidon jo medoemos vetëm të kaluarën e Hollywoodit. Sjell në jetë një kryqëzim të padrejtë të njërit që del të jetë nga filmbërësit më të mirë të pasluftës. Nota personale: 4/5