Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
shit tv
lomsh

Muti dhe lulja – pjesa 1

Krejt e dimë që mutit i vjen era! Edhe, nëse keni rastis në ndonjë mut në rrugë a në vend joadekuat, keni reagu, si ju ashtu shumë kalimtarë të rastit. Ju keni shmang, keni mshel hundën, dikush edhe ka vjellë. Masanej i keni kallxu edhe nojkujt tjetër çka keni pa, ama nuk e keni përmend …