Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
west side story
Filma

West Side Story (1961) – Recensim

Janë të rrallë filmat muzikal për të cilët shkruaj me qëllimin kryesor – mos të them që është ‘muzikali më i mirë që kam parë’. M’i nda, si me m’vra! Me versionin ‘modern’ të Spielbergut të planifikuar për këtë vit, ndoshta është koha edhe ju që të shihni ‘West Side Story’, që sjellë rivalitetin e …