Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Women Talking (2022)

Filmi i dytë që nuk është në listën e filmave më të mirë të vitit për art është ky Sarah Polley. Sigurisht që kur e kanë parë vetëm titullin, kanë menduar që duhet ta votojnë sepse “wokism”! Një grup grash janë mbledhur në një koloni në Bolivia dhe debatojnë se çfarë duhet të veprojnë. Ky …