Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
new mutants
Filma

The New Mutants (2020) – Recensim

“Babi më tregonte që brenda çdo njeriu janë dy arinj. Njëri është i mbushur me të mira – dhembshuri, dashuri, besnikëri. Tjetri është i mbushur me të keqe – frikë, turp, vetëshkatërrim. Unë e pata pyetur – Cili fiton? Ai u përgjigj – atë që e ushqen” Është pjesë e monologut nga njëri prej karaktereve …