Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Journal

Rruga drejt Zotit!

Gjetja e rrugës për tek Zoti nuk ka qenë e lehtë. Si çdo fillim, edhe fillimi i kuptimit më të gjerë të konceptit të Zotit, si vet jetës, universit, ekzistencës, nis në një kohë pasi një fëmijë ka mësuar themelet e shkrimit e leximit, të algjebrës, e proceseve themelore të natyrës që e rrethon. Si …